Sıradaki Büyük Şey “Karakter Farkındalığı” mı?

  • mm
  • 4 ay önce
  • 206 Görüntülenme
  • 0 0

Teknolojik buluşlar, kişiler arası becerilere olan ihtiyaca yeni bir boyut kazandırmıştır.

Geçen 30 yıl boyunca, “sıradaki büyük şey” hep bir teknolojik buluş olmuştur. Fakat artık, kişiler arası çatışmaların çözümü konusunda yapılan çalışmalar sayesinde, bunun yerini “Karakter/Kişilik Farkındalığı”nın alması gerektiğine inanılmaktadır.

Davranış Kalıplarını Bilmek  

Günümüzde karşılaşılan çatışmaların yarısından fazlası kişilik-temelli problemlerden kaynaklanmaktadır. Bunların bir çoğu, daha dar bir davranış yelpazesine sahip olan ve bu yüzden de daha tahmin edilebilir olan, yüksek çatışmalı kişilik bozuklukları ile ilgilidir. Ancak, bu dinamiklerin farkındalığı konusunda büyük bir eksiklik bulunmaktadır. Bu davranış kalıplarını bilmek, bireylerin çevrelerinde beliren çatışmalardan kaçınmasına, çatışmaları yönetmesine veya çözümlemesine yardımcı olabilmektedir.

Kişilik/Karakter  farkındalığı, bireylerin, eş, oda arkadaşı, komşu, çalışan, işveren ve siyasi lider seçmesini kolaylaştırabilmekte;  ncak pek çok kişi, çekicilik, popülerlik, dış görünüş, heyecan ve ilgi benzerliğinden kaynaklanan potansiyel sorunlara yönelik uyarı işaretlerini göz ardı etmeyi seçmektedir.

Öz Farkındalık

Karakter/Kişilik farkındalığı yalnızca diğer insanların yüksek-çatışmalı kişilikleri ve zorlukları ile ilgili bir husus değildir. Karakter/Kişilik ile ilgili olarak “öz farkındalık” da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bazı bireyler partner ve arkadaş seçiminde kötü tercihler yapma eğilimindedir ve ancak öz farkındalığa sahip olmaları onları bu durumdan kurtarabilir. Bazıları da, iyi birer partnerleri, komşuları ve çalışanları olmalarına rağmen, kendilerini sıradan, sevimsiz ve işbirliği yapmayan bireyler olarak tanımlamaktadır ki, yine öz farkındalık, kendilerine ait bu yanlış ve bilinçsiz tanımlamaların üstesinden gelmelerini sağlayabilir.

Bizi Bu Konuma Getiren Teknolojidir.

Peki neden şimdi? Kişinin hangi karakter/kişilik özeliklerine sahip olduğunu daha önce hiç olmadığı kadar bilmeye ihtiyaç duymaktayız.

Teknoloji bizi, hızlı bir şekilde bireyler topluluğuna dönüştürmüş bulunmaktadır. Bireysel ve toplumsal olarak zamanımızın büyük bir kısmını, kişisel bilgisayarları ve akıllı telefonları nasıl kullanacağımızı öğrenmeye harcamaktayız. Ancak, yabancıları/yeni tanıştığımız kişileri nasıl okuyacağımızı ve onlara nasıl karşılık vereceğimizi çok çok daha az bir düzeyde bilmekteyiz- ister dünya genelinden biri isterse de aile içinden bir akraba olsun…

Teknoloji; hareket kabiliyetimizi, bireysel bağımsızlığımızı ve iletişim özgürlüğümüzü yönlendirmektedir. Hayatımıza kimi aldığımız konusunda, haklarında daha az şey bilsek dahi, geçmişe kıyasla daha bireysel seçimler yapmaktayız.

Uyarı İşaretleri ve Yaklaşımın Uyarlanması

Karakter/Kişilik farkındalığı sayesinde belli bir kişi ile etkileşime girmek konusunda kendimizi uyarlayabilir, duruma adapte olabiliriz. Örneğin, yüksek-çatışmalı kişilikler dört temel özelliğin uyarı işaretlerini gösterirler: başkalarına suçlama konusunda önceden hazır olma, “ya hep ya hiç” düşüncesi ve bunun tek çözüm olarak sunma, önü alınamayan duygular ve uç davranışlar. Eğer bu uyarıları görürseniz, çatışmadan kurtulmak için yanlış bir biçimde karşılık vermemeniz gerektiğini bilmelisiniz.

Bunun bir çoğu “karşı-sezgisel”dir. Yani, karakter/kişilik farkındalığı demek, pek de yararı olmayan, diğer insanların kendilerini değiştirmeleri yönünde çalışmaktan çok; diğer insanlara verdiğimiz karşılıkları yönetmek demektir.

Günümüzde Karakter/Kişiliği Yanlış Yönlendiren Kültür

Günümüzün yüksek-çatışmalı siyasi ve eğlence kültürleri, karakter/kişiliğin tartışılması kavramını işe yaramaz bir çerçeveye oturtmuştur. Diğer karakter/kişilikleri, “iyi”, “kötü”, “süper”,”berbat” şeklinde nitelendirmek onların asıl dinamikleri, muhtemel davranışları hakkında bize hiç bir şey söylememekte ve onlara nasıl karşılık vereceğimiz konusunda bize tahmin yollarını kapatmaktadır. Böylece insanlar, medyada çekici, popüler görünen, harika bir dış görünüşe sahip, heyecan uyandıran ve benzer zevkler taşıyor gibi görünen kişilere karşı kolayca yanlış bir biçimde yönelmiş olmakta, onların sakladıkları karakter boşluklarını görememektedirler.

Mevcut “utanç ve suçlama” kültürümüz, parkta oynayan çocuklardan tehlikeli bir biçimde saygı kazanmaya çalışan dünya liderlerine kadar çok büyük bir boyutta, gereksiz bir savunma mekanizmasının gelişimine neden olmuştur. Karakter/Kişilik farkındalığı, milli lider seçiminde daha akıllı davranmamıza da yardımcı olabilir.

Sonuç

Bu sebeplerden dolayı, bireysel ve toplumsal olarak, karakter/kişilik farkındalığı ile öz farkındalık yeteneklerimizi geliştirmek konusuna daha çok dikkat etmeliyiz; özellikle yüksek-çatışmalı kişilikleri belirlemek ve yönetmek için. Hem, bu durumun, onların bir seçimi olmadığını fark edip empati kurabilmeli, hem de aile içinde, iş yerinde ve kültürümüzde bulunan yüksek çatışmalı-kişilik davranışları sergileyen bu bireylere karşı sınırlar çizmeyi öğrenmeliyiz.

Genele yayılmış bir karakter/kişilik farkındalığı, daha tatmin edici ve uyumlu ikili ilişkilerle birlikte, daha akıllı ve duyarlı bir toplum oluşmasına yardımcı olabilir. Eğlence ve yüksek seviyede bireysel olan teknolojik gelişmeler bizi bu duruma getirmiştir, ancak bu problemi bizim için çözecek olan onlar değildir. Karakter/kişilik farkındalık yeteneğini öğrenmeyi ve kullanmayı kendi kendimize başarmalıyız. İnsan ırkı olarak daha uzun yaşamamız buna bağlı olabilir.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/5-types-people-who-can-ruin-your-life/201804/is-personality-awareness-the-next-big-thing

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir