Paskalya Bayramı

  • mm
  • 6 ay önce
  • 323 Görüntülenme
  • 0 0

Paskalya, İsa Mesih’in ölümünden sonra dirilişine olan inancı kutlayan bir Hıristiyan bayramıdır. İncil’in Yeni Ahit kısmında, olayın Hz. İsa’nın Romalılar tarafından çarmıha gerilmesinden üç gün sonra meydana geldiği ve yaklaşık M.S. 30’da öldüğü anlatılır. Tatil, 40 günlük oruç, ibadet ve fedakârlık dönemini de içeren, Mesih ile başlayan bir dizi etkinlikle başlar, çarmıha gerilme ile sona erer. Kutsal Perşembe ile başlayıp, Hz. İsa’nın 12 Havarisi ile yediği akşam yemeğinin olduğu Kutsal Hafta ile biter. Hıristiyan inancında yüksek dini öneme sahip bir tatil olmasına rağmen, Paskalya ile ilgili birçok gelenek, Hıristiyanlık öncesi putperest dönemlere dayanmaktadır.

Gregoryen takvimini izleyen Batı Hristiyanlığında Paskalya her zaman 22 Mart – 25 Nisan arasında bir Pazar günüdür.

Julian takvime bağlı Doğu Ortodoks Hristiyanlığında ise Paskalya, her yıl 4 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri ​​arasında bir pazar günüdür.

Paskalya’da önemli rol oynayan gelenek ve sembollerin çoğu, pagan kutlamalarında, özellikle de baharın eski Alman tanrıçası olan pagan tanrıça Eostre’nin (veya Ostara’nın)  ve Yahudi bayramı Fısıh’ın köklerine dayanır.

Paskalya Dini Geleneği

İncil’in Yeni Ahit’inde tarif edildiği gibi Hz. İsa’nın dirilişi, esasen Hıristiyan dininin inşa edildiği temeldir. Bu nedenle, Paskalya Hıristiyan takviminde çok önemli bir tarihtir.

Yeni Ahit’e göre, Hz. İsa Roma otoriteleri tarafından tutuklandı. Çünkü “Tanrı’nın Oğlu” olduğu iddia edilen Hz. İsa, İmparatorluk için bir tehdit olarak görüldü.

Vali Pontius Pilate tarafından ölüm cezasına çarptırıldı, Judea eyaletinde M.S. 26 ila 36 arasında çarmıha gerilmesiyle “İyi Cuma” (Paskalyadan önceki cuma) diye anılan günde ölümü gerçekleşti. İncil’in yazarları tarafından, Tanrı’nın yaşayan oğlu olduğunu kanıtlamak için, üç gün sonra, diriliş günü olarak işaretlendi ve üç gün sonra tekrar dirildi.

Fısıh Bayramı ve Paskalya

Özellikle Paskalya, Eski Ahit’te tarif edildiği gibi Yahudilerin Mısır’dan çıkışının yanı sıra Yahudi bayramı olan Fısıh Bayramı ile de bağlantılıdır. Bu bağlantılar, Hz. İsa’nın tutuklanmasından önceki gece ve Hz. İsa’nın tutuklanmasının ardından yaşadığı acıları anlatan “Son Akşam Yemeği”’nde açıkça görülmektedir.

Son Akşam Yemeği aslında bir Fısıh bayramıydı. Ne var ki Yeni Ahit, Hz. İsa tarafından yeni bir anlam kazanıldığını şöyle anlatıyor: 12 havarisiyle paylaştığı matzayı (veya ekmeği) “bedeni” ve “kanını” içtikleri şarap olarak tanımladı.

Bu ritüeller, ölümüyle yaptığı fedakârlığı simgeleyecek ve Kutsal Komünyon, Hıristiyan ritüelinin temeli haline gelecekti.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir