İş Kaybetme Endişesi Hasta Ediyor

Yeni bir araştırmaya göre, iş güvenliği konusunda yaşanan kaygılar insanların çok sayıda sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmasına sebep olabilir.

İşten çıkarılma korkusu yaşayanlar veya işten atılanlar mali durumlarından endişe ediyor. Bu da çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmasında büyük risk oluşturuyor.

Ball State Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ve Toledo Üniversitesi araştırmacılar, hükümetin 2010 Ulusal Sağlık Görüşme Anketi’ne katılan 17.000’i aşkın çalışan yetişkinin verilerini analiz ettiler. Sonuç olarak; kendilerini güvende hissetmeyen işçilerin ömürleri boyunca ülser, şeker hastalığı, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı geçirme oranlarını rapor etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldular.

Erkekler, Afrikalı Amerikalılar ve saatlik işçiler meslektaşlarından daha fazla iş güvensizliği yaşama oranına sahipler. Lise terk ve 35.000 doların altında toplam geliri olan işçilerin, potansiyel iş kaybı ile ilgili endişelerini bildirme olasılıkları diğer grupların iki katından fazla. Lise terk olanların, daha iyi eğitim almış işçilerden daha az iş beklentisi ve daha yüksek bir işsizlik oranı var.

Küreselleşme, dış kaynak kullanımı, kurumsal daralma ve kısa vadeli sözleşme çalışmalarının artışı, işçilerin endişelerini tetikleyen unsurlar arasında yer almaktadır.

Araştırmacılar, işsizlik endişesi altında olan kişilerin ciddi sağlık koşullarını bildirme ihtimalini çok daha yüksek buluyor. Örneğin, önceki 30 günde zihinsel hastalık belirtileri yaşama şansları, işlerinde kendilerini güvende hisseden işçilerden neredeyse beş kat daha yüksek.

Ball State’deki sağlık bilimleri profesörü Jagdish Khubchandani: “İnsanların sağlık düzeyi arttıkça, iş durumları ve gelirleri düzelmiyor.” Diğer çalışmalar gösteriyor ki, iş kaygısı sağlığın kötüye gitmesine yol açıyor.

2010 anketi, ABD’nin bir durgunluk dönemine girmesiyle gerçekleşti. O dönemde üç işçiden biri, istihdam durumundan endişe duyuyordu.

Khubchandani, Temmuz 2016’da yayınlanan 2015 anketinden elde edilen verilere göre, işçilerin % 10 ila % 20’sinin işlerini kaybetme konusunda endişeli olduğunu söylüyor. Temel sonuç şu ki: Çalışma şartlarının değişkenliği ve bunun Amerikalıların iş güvenliği algıları üzerindeki etkileri bir halk sağlığı sorunudur.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir