Fatih Sultan Mehmed Han’ın Vefatı ve Kiliselerde Yapılan Şükür Ayini!..

  • mm
  • 5 ay önce
  • 283 Görüntülenme
  • 0 0

Fatih Sultan Mehmed Han, 29/30 Mart 1432 Cumartesi/Pazar gecesi Edirne’deki Eski Saray’da doğmuş ve on dokuz yaşının içinde Osmanoğulları’nın yedincisi olarak 18 Şubat 1451 Perşembe günü, babası İkinci Murad’ın vefatı üzerine ikinci defa tahta çıkıp, otuz sene, iki ay, on dört günlük bir saltanattan sonra, kırk dokuz yaşında vefat etmiştir. Muhtelif vesilelerle kaydettiğimiz gibi tarih, Türk düşmanlığının çeşitli tezahürleriyle doludur ve bunlardan biri de: Fatih Sultan Mehmed Han’ın, Venedikliler tarafından zehirletilerek öldürülmesidir!..

Bizans’ı fethederek ehl-i salibin son kafasını yıkıp Hadis-I Şerifin sırrına mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han’ı yok edebilmek için Venediklilerin tertiplediği on dört suikast bir netice vermemiş, nihayet on beşinci ve sonuncu suikastle Büyük Türk Hakanı, bir yahudi tarafından zehirlenip öldürülmüştür!..Maestro Jacapo adlı Venedikli bir yahudi, sözde Müslüman olarak “Yakup” adını almış, bilahare “paşa” unvanını da kazanarak “Yakup Paşa” olan bu dönme, Fatih’in hususi hekimliğine kadar yükselebilmiştir!!! Venediklilerin, bu dönme hekimle yaptığı anlaşmaya göre, şayet Yakup Paşa, padişahı zehirleyip öldürebilirse, kendisine iki yüz elli bin duka altını verilecek ve hem kendisi, hem de neslinden gelecek bütün ahfadı Venedik vatandaşı hukukuna sahip olacak. Ayrıca her ceşit vergi ve mükellefiyetten muaf tutulacaktı…

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Vefatı ve Kiliselerde Yapılan Şükür Ayini!..

Fatih Sultan Mehmed Han, 27 Nisan 1481 Cuma günü, yeni bir sefer hazırlığını tamamlayıp üc yüz bin kişilik ordusu başında İstanbul’dan Üsküdar’a geçmiş ve işte o gün, Yakup Paşa adlı o yahudi dönmesi hekim, Fatih’i zehirlemeye başlamış, sonra da güya tedavi kastıyla zehirin miktarını tedricen artırmıştır!.. Fatih, bu zehirlenme neticesinde Aşık Paşazade’nin kaydettiğine göre: “ciğerleri parçalanarak ve kan kusarak” Üsküdar’la Gebze arasındaki Hünkar Cayırı (Malteoe) mevkiinde 3 Mayıs 1481 Perşembe qünü vefat etmiştir. Padişaha suikast yapıldığı hemen duyulduğundan, Yakup Paşa adlı yahudi dönmesi, beklediği milyonlara ve imtiyazlara kavuşamadan oracıkta asker tarafından parca parca edilmiştir!.. İla cehenneme zumera (cehenneme sevkedilirler)…

Büyük Türk Hakanı’nın bu şekilde vefatı haberi Avrupa’ya ulaştığında, her tarafta toplar atılarak şenlikler yapılmış ve Papa’nın emriyle bütün Avrupa kiliselerinde üç gün, üç gece çanlar çalınarak “şükür ayinleri” tertip edilmiştir!!! Fatih Sultan Mehmed Han’ın cenazesi, oğlu İkinci Bayezid İstanbul’a gelinceye kadar on dokuz gün bekletilmiş ve 22 Mayıs Salı günü, büyük merasimle kaldırılıp kendi adını taşıyan caminin avlusuna defnedilmiştir. Fatih’in cenaze namazını, “Şeyh Vefa” adıyla ma’ruf büyük veli ve alim Şeyh Muslihiddln Mustafa Efendi kıldırmış ve tabutun altına ilk girenler, oğlu Bayezid ile devrin ünlü vezirleri olmuştur. Fatih Sultan Mehmed Han’ı, şehadetinin yıldönümünde şükran ve minnet hislerimizle anıp rahmet dilerken; okuyalım, Abdülhak Hamid merhumun Merkad-I Fatih-i Ziyaretini:

Abdülhak Hamid merhumun Merkad-I Fatih-i Ziyaretini:

Her köşesinde dehrin nam-ı beka-nisarın

Şayestedir denilse alem senin mezarın.

Kaldın cihanda bir an, her anın oldu bir devr

Mülk-i ezeldi güya tahtında hem-civarın.

Mazi, o perde-i gayb, ükşade-i huzurun

Ati, o rah-ı muzlim, amade-l güzarın.

Herdem sana açıktır ebvab-ı arş-ı rahmet,

Türbendir en azimi fethettiğin diyarın!

Gösterdiğin meali ehramdır müselsel,

Kühsarlar umumen halin-l ihtizarın.

İster idin ki olsun düşmanla yar yekdil.

Devran idi rakibin, Allah idi nigarın.

Kaynak-YSTU-1.CİLT

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir