Astroloji’de Gezegenler (2)…

  • mm
  • 4 ay önce
  • 219 Görüntülenme
  • 0 0

Astroloji’de gezegenlerin burç/ev yerleşimlerine göre ne ifade ettiğini, yaşam alanlarını nasıl etkilediklerini açıklamaya bu yazı ile devam edelim…

Jüpiter; bolluğu, hoşgörüyü, genişlemeyi, iç görü yoluyla edinilen bilgiyi, ahlakı, minnettarlığı, umudu, onuru, hukuku, daha kapsamlı olan amaçları, ulaşılması istenenleri ve olasılıkları temsil eder.

İyi şans, ikramiyeler, iyimserlik, büyüme (zihinsel ve ruhsal) bu gezegenle ilgilidir. Jüpiter olumlu anlamda, mizah anlayışı, iyi niyet ve merhamet demektir. Olumsuz anlamda ise, kör/aşırı iyimserlik, aşırılık ve aşırı müsamahadır. Aşırı iyimserlikten kaynaklanan sorumsuzluk görülebilir ama bu kötü niyetli değildir.

Jüpiter’in bulunduğu burç/ev cömertliği ve hoşgörüyü nasıl açığa vurduğumuzu, hangi alanlarda genişleme ve büyüme yaşayacağımızı gösterir. (Örneğin, Jüpiter Yengeç ve 2. Ev için kişi, maddi olarak büyür ve haritadaki diğer konumlanmalara göre para sıkıntısı çekmez)

Satürn; kısıtlamaları, sınırlamaları, sorumlulukları, bağlılıkları, öz kontrolü temsil eder.

Kasvetli bir havası olsa da, dünyaya şekil ve anlam veren gezegendir.

Satürn aynı zamanda baba/baba figürü ile de ilgilidir. Çocukluk dönemindeki disiplin, kurallar ve düzenlemeler bu otorite figüründen gelir. Büyüme ve gelişmeyi bu yollarla getirir-her ne kadar bizim için çok da hoş olmayan yollar olsalar da.

Bulunduğu burç/ev sınırları, korkuları, sorumluluk anlayışını ve hangi alanlarda kısıtlama yaşanacağını, hayat konusunda dersler alınacağını gösterir. (Örneğin, Satürn Oğlak ve 11. Ev için kişi, az ama öz arkadaşlıkları sever, arkadaşları kendinden yaşça büyük olabilir)

Uranüs; ileri odaklılığı, geleneğe direnmeyi, orijinalliği, bireyselliği, teknolojiyi, yeniliği, buluşları ve ileriye götüren her şeyi temsil eder.

Olumlu anlamda, aydınlanma, ileri görüşlülük, tarafsızlık, yenilik ve hünerler demektir. Olumsuz anlamda ise, sebepsiz başkaldırı ve sorumsuzluktur.

Uranüs’ün enerjisi ile uyum sağlayan kişiler, oldukça sezgiseldir. Bu sezgi daha çok yenilikleri, buluşları, ileri taşıyan araştırma ve çalışmaları teşvik eder.

Bulunduğu ev, kişinin hangi alanlarda yeni döngüler başlattığını, hangi alanlarda kurulu düzene, var olan düşünceye, uyuma karşı çıktığını ve değişken hayat kalıplarını gösterir. Diğer gezegenlerle olan açısına bakılarak, orijinalliğin, inatçılığın ve acayipliğin hangi enerjiler ile ilişkilendirileceğini belirtir. (Uranüs 1. Ev için, kişinin karakteri, kişiliği ve dış görünüşünde farklılık, orijinallik vardır. Uranüs 2. Ev için ise kişi, maddeyi daha farklı ve orijinal yollardan kazanır)

Neptün; ilhamı, hayalleri, ruhani algıyı, yanılsamaları, kafa karışıklıklarını, maneviyatı ve inceliği temsil eder.

Haritasında güçlü bir Neptünü bulunanlar, genç, naif ve manevi bir karaktere sahiptirler.

Olumlu anlamda, sezgiler ve manevi/ruhsal aydınlanma, merhamet ve şefkat demektir. Olumsuz anlamda ise, aldatma, kandırma, hile, suçluluk ve bağımlılıktır.

Bulunduğu ev, sezgilerin, hayallerin ve manevi duyarlılığın hangi alanlara yansıtıldığını gösterir. Gerçek dışı umutları şairane, sezgisel bir görünüm ve şefkat ile bulduğumuz yerdir. Diğer gezegenlerle olan açısına bakılarak, hayallerin ve hassas noktaların hayal kırıklıklarına ne şekilde maruz kaldığı anlaşılır. (Örneğin Neptün 1. Ev için kişi, oldukça empatiktir, duyguları sünger gibi emer, kişilere göre hareket eder, herkese uymaya ve herkesi memnun etmeye çalışır. Neptün 2. Ev için ise kişi, maddeye pek değer vermez ve madde konusunda problemler yaşayabilir; manevi değerler onun için daha önemlidir)

Plüton; değişimi, dönüşümü, bilinçaltındaki güçleri, görünmeyen her şeyi temsil eder.

Olumlu anlamda, yenilenme, yeniden doğma, ruhsal gelişme, bitiş ve yeni başlangıçlar demektir. Olumsuz anlamda ise, güç ve kontrole olan takıntı, genel yıkıcılık demektir.

Bulunduğu ev, kişinin gerçeği ve derin anlamları hangi konularda aradığını gösterir. Kişinin, hangi alanlarda değişim geçireceğini, güç mücadelesi ve kontrol problemleri yaşayacağını  gösterir. Diğer gezegenlerle olan açısı, takıntılı niteliklerin, güç mücadelesinin, araştırma ve inceleme için gereken derin anlam arayışı ihtiyacının ve gönüllülüğün hangi enerjilerle açığa çıkacağını anlatır.

https://cafeastrology.com/articles/planetsinastrology.html

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir