Astroloji’de Evler…

  • mm
  • 4 ay önce
  • 285 Görüntülenme
  • 1 0

Astroloji’de 12 ev/burç ve her bir evin/burcun kendine ait doğal bir yönetici gezegeni bulunmaktadır. Doğum haritasında ev/burç/gezegen konumları çok farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu da doğduğumuz tarihe bakarak belirlediğimiz burcun her şey demek olmadığını, diğer bir deyişle her Boğa burcunun temelde aynı niteliklere sahip olamayacağını doğrulamaktadır.

Örneğin, Güneş Burcu Boğa olan iki kişiyi düşünelim. Birinin 1. Evi’nde İkizler, diğerinin 1. Evi’nde Yengeç olsun. 1. Evi İkizler olan Boğa oldukça konuşkan, canlı, daldan dala atlayan bir yapıdadır ki kişinin kendisi bile kendini anlamakta hatta doğru bir şekilde ifade etmekte zorluk çeker çünkü Güneş ile Yükselen (1. Ev) birbiriyle uyumlu değildir ve zaman zaman iç enerjisi ile dışa yansıttığı enerji arasında çatışmalar olur. Ancak 1. Evi Yengeç olan Boğa daha sakin, daha kararlı ve hatta daha durgun bir görünüm sergiler, özellikte ilk bakışta. Çünkü Boğa burcunun kendisinde var olan özelliklerle çelişmeyen, bu özelliklerle oldukça uyumlu bir burç yerleşimi gerçekleşmiştir. Kişi kendini ifade etmek konusunda içsel zorlanmalar yaşamaz, sakinliğinden ve temkinli hareketlerinden memnundur çünkü.

1. Ev’in İkizler olması 2. Ev’in Yengeç olması anlamına gelir. Dolayısıyla birinci kişi için maddi anlamda güvende hissetmek çok önemlidir. Bu kişinin kendini güvende hissetmesi için de özellikle bir evi olmalıdır. Madde ona, ailesi aracılığıyla daha rahat bir şekilde gelir. Parayı biriktirmekten de hoşlanır. Kesinlikle düzenli olarak kenara bir miktar para ayırmalıdır. 1. Evi Yengeç olanın ise, 2. Evi Aslan’dır. Bu da para ve değerler konusunda ilk kişiye göre çok farklı özellikler verir. Bu kişi oldukça eli açıktır, parayı zevklerine, hoşuna giden şeylere, hediyelere harcamayı çok sever.

Diğer yandan ev/burçta bulunan gezegenler de oldukça etkili olmaktadır. Örneğin herhangi bir evinize bir gezegen yerleşmiş ise, bu gezegenin o ev için anlamı burca göre daha fazla önem arz etmektedir. Örneğin, 2. Evinizde Oğlak ve Neptün olsun. Bu durumda parayı, statü ve kariyer elde etmeye harcayabileceğiniz gibi Neptün’den dolayı para durumunuzda dalgalanmalar yaşayabilir hatta maddi ilerlemeyi ikinci plana atabilirsiniz. Sizin için manevi değerler daha önemli olduğu için, para akışını o kadar da önemsemezsiniz ve maddi anlamda yanılsamalar yaşamanız olasıdır.

Gezegenler ile ilgili ayrıntıları daha sonraki yazımıza bırakıp Astroloji’deki evlerin ne anlama geldiğini açılayalım:

“Ev Adı (Evin Doğal Burcu, Evin ve Burcun Doğal Yöneticisi): Evin Genel Nitelikleri “

Birinci Ev (Koç, Mars): Öz, Kişilik, Fiziksel Özellikler

Kendini tanıma, kendini diğerlerine yansıtma şekli, bırakılan ilk izlenim, başlangıçlar, savunma mekanizması, hayata genel bakış, fiziksel görünüm, dünyaya olan ilk yaklaşım, yeni şeylere başlama biçimi, hayat enerjisi, kişilik, el yüz hareketleri ve davranışlar, benlik duygusu, diğerlerinin nasıl gördüğü, yayılan titreşimler, uyum yeteneği, fiziksel özellikler, yaratılış, ilgi alanları

İkinci Ev (Boğa, Venüs): Değerler (Özellikle Maddî), Öz Saygı

Para ve maddî durum, öz ve temel değerler, kişisel varlıklar, maddî arayışlar, konuşma şekli, kendini gerçekleştirme yeteneği, güvenlik ihtiyacı, maddenin nasıl tutulduğu, harcama alışkanlıkları, varlıklara olan yaklaşım, cömertlik seviyesi, duyusal zevkler, somut değerler, hangi değerlere bağlılığın bulunduğu

Üçüncü Ev (İkizler, Merkür): İletişim, Kardeşler, Yakınlar, Kısa Seyahatler

Yakın çevredeki etkileşimler, kardeşler ve ilk/yakın çevre, komşular, düşünceler, kısa seyahatler, yazma ve konuşma yeteneği, dil öğrenme becerisi, uygulamaya dökülen düşünceler, bilgiyi sınıflandırma ve inceleme şekli, yüzeysel ve kısa konuşmalar, bağlantılar, haberdar olma ve haberi yayma ihtiyacı, zihinsel yetenek, ilk eğitim, günlük zihinsel etkinlikler, ulaşım araçları ve yöntemleri, yürüyüş biçimi, ziyaretler

Dördüncü Ev (Yengeç, Ay): Ev, Aile, Kökler, Güvenlik Anlayışı, İlk Çocukluk

Psikolojik temeller ve kökler, aile, ev, ev yaşantısı, içgüdüsel davranışlar, soy, geçmişle olan bağlantı, güvenlik algısı, gayri menkuller

Beşinci Ev (Aslan, Güneş): Kendini İfade Etme, Yaratıcılık, Hayattan Alınan Zevkler, Romantizm ve Çocuklar

Yaratıcı bir biçimde kendini ifade etme, zevk ve eğlenceler, şans oyunları, zamanı değerlendirme/geçirme şekli, hobiler, romantizme olan yaklaşım tarz, romantik ilişkiler, aşk hayatı, eğlenceye olan bakış açısı, drama, süs ve kıyafetler

Altıncı Ev (Başak, Merkür): İş ve Sağlık, Günlük Hayat

İş ve meslek, usul ve yöntemler, günlük hayat, düzen, kişisel gelişim, sağlık ve beslenme, yemeğe bakış açısı, hizmet etme anlayışı ve çalışma arkadaşlarına olan yaklaşım, yardımcı olma durumu, rutine ve organizasyona olan bakış açısı, kendini düzeltme ve mükemmelleştirme, kabiliyetler, evcil hayvanlar

Yedinci Ev (Terazi, Venüs): İlişkiler ve Evlilik

Arkadaşlıklar, ikinci benlik/en yakınlar, ortaklıklar, birebir ilişkiler, hayat arkadaşı, iş ortakları, rakipler,  anlaşmalar, avukatlar, evlilik, ilk evlilik, ara bulucular

Sekizinci Ev (Akrep, Pluto): Dönüşüm, Cinsellik, Paylaşılan Varlıklar

Dönüşüm gerektiren olaylar ve krizler, kriz ve değişim zamanlarındaki tutum ve davranışlar, cinsellik, ölme ve yeniden dirilme (mecazî anlamda da düşünülebilir), partnerin kaynakları (paylaşılan kaynaklar), bağımlılıklar, diğerlerinin parası, boşanma/nafaka, miras

Dokuzuncu Ev (Yay, Jüpiter): İnanç Sistemi, Yüksek Öğrenim, Uzun Seyahatler

Kişisel inanç sistemi ve hayat felsefesi, macera anlayışı, yüksek öğrenim, uzun seyahatler, ahlâkî değerler, yabancı diller ve kültürler

Onuncu Ev (Oğlak, Satürn): Kariyer/Uzmanlık Alanı, Sorumluluklar, Statü ve İtibar

Kariyer ve uzmanlık, topluma olan katkı, statü, sosyal durum, maddi başarılar, şekillenen kişilik, otorite figürleri, patronlar, devlet büyükleri, sorumluluklara ve kurallara olan yaklaşım tarzı, başarı arzusu

On Birinci Ev (Kova, Uranüs): Uzun Vadeli Amaçlar, Kişisel Hedefler, Topluluk, Arkadaşlar

Tanıdıklar ve arkadaşlar, grup ve topluluklar, organizasyonlar, umutlar, dilekler, kişisel hedefler, topluluk anlayışı, insanlık

On İkinci Ev (Balık, Neptün): Ruhsal Gelişim, Çözülme, Mahremiyet, Bilinmeyen

Saklı olan ve yüzeyin altında kalanlar, karma, özün çözülmesi, ruhsal gelişim, gizli kalmış güçlü ve zayıf özellikler, hayaller, özel meseleler, kayıp eşyalar, hastaneler ve cezaevleri, manevi/ruhsal çalışmalar

https://cafeastrology.com/houses.html

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir