Yeni Bulunan Fosiller, Doğu Afrika’da Dev Aslanların Yaşadığını Gösteriyor!

Avcı-toplayıcı gruplar Doğu Afrika’ya yayılmaya başladığı zamanlarda, devasa bir aslan türü savan ve tropikal ormanlarını dolaştı. Yeni keşfedilen fosilleşmiş bir kafatasının analizi, yaklaşık 200.000 yıl önce yaşamış olan bir aslan türünün, şu andaki aslan türlerinden Panthera leo’un üyelerinden olduklarını ya da onlardan daha büyük olduklarını gösteriyor. Ya da daha önce bilinmeyen büyük bir aslan türünde geliştiğini gösteriyor.

Kenya’nın kuzeyindeki Natodomeri bölgesinde ortaya çıkarılan buluntuyu inceleyen uluslararası paleontologlar ekibine göre, aslanlar bir zamanlar Avrasya’ya ve tüm doğudan Afrika’ya kadar uzanan tüm memeli türlerinin en geniş coğrafi dağılımlarından birine sahipti. Neredeyse Kuzey Amerika’nın yarısına kadar yayılmışlardı. Paleontoloji Dergisi’nde çıkan bir yazıda konuya yönelik şu ifadeler yer alıyor:

“Kafatası, Pleistosen Avrasya’nın en büyük mağara aslanlarına eşdeğer ve Afrika’da yaşayan ya da fosil olarak bilinen herhangi bir aslandan çok daha büyük olmasıyla dikkat çekicidir.”

Uzunluğu 38 santimetreden (15 inç) fazla olan kafatasının ölçüsü, günümüzün en büyük kafatasına sahip modern  aslanlara oranla yüzde 22 daha uzundur. Bu kafatası en çok,  soyu tükenen Kuzey Amerika mağarası aslanının kafatası boyutu ile benzerdir.

Her ne kadar yazarlar hayvanın genel büyüklüğüne dair tahminlerde bulunmasalar da, Natodomeri aslanının vücut şekli Amerikan mağarası aslanına benziyorsa,  1.6 ila 2.5 metre (5.2 ila 8.2 feet) aralığında bir büyüklüktedir.

Aslanlar ilk olarak 244.000 yıl önce Afrika’da evrimleşti ve kısa süre sonra bölgesel alt türlere ayrılarak dışarıya doğru göç etmeye başladılar. Ancak, binlerce yıllık yaşama rağmen, kıtadaki fosil kalıntıları Avrupa ve Kuzey Amerika’ya kıyasla oldukça azdır. Bu şekilde, fosilin eski Panthera leo türünü temsil edip etmediğini söylemek zordur.

Hangi sonucun daha muhtemel olduğunu belirten yazarlar, hayvanların kutuplara ve daha soğuk iklim dönemlerine yakınlaştıkça iyi belgelenmiş bir biyolojik bedene işaret ederler. Yine de, Notodomeri bölgesi ekvatora çok yakın ve 200.000 yıl önce bölgedeki hava şartları, bugünkünden daha soğuktu ama hala buzuldan uzaktı. Ayrıca, günümüzün modern aslanları Afrika’nın başka yerlerinde bulunan 2 milyon yıllık aslan fosillerinden neredeyse ayırt edilemez.

Böylelikle, Panthera leounun boyut olarak ne kadar olduğunu bulmak imkansızlaşıyor. Araştırmalar, antik Notodomeri nehri deltasının, şimdi soyu tükenmiş olan Pleistosen yaratıklarının büyük gruplarını barındırabilen yemyeşil bir ekosistem olduğunu göstermiştir.

Mevcut kanıtlar göz önüne alındığında araştırmacılar, fosilin bölgedeki dev bufalodan güç alan, mega fillerden yükselen ve belki de “nesli tükenmiş, farklı bir popülasyon ya da alttürden” kaynaklandığına inanıyor.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir